Radca Prawny Katarzyna Radosiewicz od 10 lat prowadzi indywidualną… praktykę radcy prawnego w Pruszkowie o profilu ogólnym z ukierunkowaniem na reprezentację™ Klientów w postę™powaniach są…dowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego a także reprezentowanie i obroną™ w postępowaniach karnych.

Radca prawny Katarzyna Radosiewicz była w latach 2000 - 2008 specjalistą… w Ministerstwie Transportu, a następnie radcą prawnym i Dyrektorem Departamentu w Urzę™dzie Lotnictwa Cywilnego, specjalizując się™ w sprawach ochrony praw pasażerów lotniczych, umowach lotniczych, umowach przewozu.

Kancelaria ś›wiadczy pomoc prawną… zarówno na rzecz Klientów indywidualnych jak i przedsię™biorców. Kancelaria oferuje swoim Klientom konkurencyjne stawki oraz elastyczne zasady wynagradzania. Kancelaria zatrudnia na stałe wysokiej klasy prawników, a także współpracuje z innymi prawnikami oraz specjalistami z różnych dziedzin w tym nieruchomoś›ci, mechaniki, medycyny, kryminalistyki etc.

ZAKRES USŁUG

Kancelaria podejmuje się™ doradztwa prawnego w szczególnoś›ci w zakresie: - porad i konsultacji prawnych, sporzą…dzania i opiniowania projektów umów i regulaminów, reprezentacji w negocjacjach (w celu uniknięcia postę™powania są…dowego), kompleksowego prowadzenia sporów są…dowych, obrony w sprawach karnych, bieżą…cej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

Prawo cywilne - m.in. umowy, sprawy spadkowe, sprawy lokalowe, własność‡, odzyskiwanie dł‚ugów, zasiedzenia, podział‚y nieruchomoś›ci, odszkodowania wypadkowe, za błę™dy medyczne i inne.

Prawo rodzinne - m.in. kontakty z dzieć‡mi, alimenty, rozwody, podział‚y mają…tku, sprawy opiekuń„cze,

Prawo pracy - m.in. sprawy o zapł‚atę™ wynagrodzenia, o ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy i inne,

Prawo administracyjne - postę™powania przed organami gminy, powiatu, województwa, np. rozgraniczenia, podział‚y nieruchomoś›ci, rozgraniczenia etc., są…dami administracyjnymi,

Prawo gospodarcze - m.in. zakładanie i rejestrowanie spół‚ek, sporzą…dzanie projektów umów i statutów spół‚ek, umowy handlowe.

Kancelaria na co dzień„ korzysta z nowoczesnych środków, platform informacji są…dowych, pozwalają…cych na bieżące informowanie Klientów o aktualnym stanie ich sprawy i podejmowanych przez Sąd czynnoś›ciach, a także czynnościach innych uczestników postę™powań„ są…dowych.

Kontakt   Blog